Τεχνική Υποστήριξη

Διαθέτουμε μια σειρά τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης, για οποιαδήποτε επιχειρησιακή σας ανάγκη. Όταν μελετήσουμε το εταιρικό σας μοντέλο και τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τον τύπο και το επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης που χρειάζεστε. Θα σας βοηθήσουμε στην εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και την αναβάθμιση των προϊόντων σας, αλλά και στην επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων. Επίσης, δεν θέτουμε όρια για την βοήθεια/υποστήριξη μπορείτε να πάρετε. Στην Network Solutions πιστεύουμε ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα, θέλουμε να το διορθώσουμε!

Οι Τεχνικές  μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Προληπτικά Συστήματα
  • Συντήρηση
  • Offsite και επί τόπου υποστήριξη
  • Καθημερνή υποστήριξη
  • Παρακολούθηση συμβάντων
  • Διάγνωση και επισκευή
TOP